A

Administracja

Wydział Prawa i Administracji

Archeologia

Wydział Humanistyczny

B

Bezpieczeństwo narodowe

Wydział Humanistyczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Humanistyczny

Biologia

Wydział Biologii

Biologiczne podstawy kryminalistyki

Wydział Biologii

Biotechnologia

Wydział Biologii

D

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Wydział Filologiczny

E

Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Ekonomiczno-prawny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

F

Filologia polska

Wydział Filologiczny

Filologia, specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny

Filologia, specjalność: filologia germańska

Wydział Filologiczny

Filologia, specjalność: filologia romańska

Wydział Filologiczny

Filologia, specjalność: przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym

Wydział Filologiczny

Filozofia

Wydział Humanistyczny

Finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Fizyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny

G

Geografia

Wydział Nauk o Ziemi

Geologia

Wydział Nauk o Ziemi

H

Historia

Wydział Humanistyczny

K

Kognitywistyka komunikacji

Wydział Humanistyczny

Kulturoznawstwo

Wydział Filologiczny

L

Logistyka

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

M

Matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Mikrobiologia

Wydział Biologii

P

Pedagogika – profil ogólnoakademicki

Wydział Humanistyczny

Pedagogika – profil praktyczny

Wydział Humanistyczny

Pedagogika specjalna

Wydział Humanistyczny

Praca socjalna

Wydział Humanistyczny

Public management (studia w języku angielskim)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

R

Rynek nieruchomości

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

S

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe

Wydział Humanistyczny

Studia nad wojną i wojskowością

Wydział Humanistyczny

T

Turystyka i rekreacja

Wydział Nauk o Ziemi

Turystyka i rekreacja, specjalność: biznes turystyczny

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Turystyka i rekreacja, specjalność: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

W

Wychowanie fizyczne

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Z

Zarządzanie

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Zdrowie publiczne, specjalność: promotor i trener zdrowia

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia