B

Bezpieczeństwo wodne

I stopień

G

Geografia

I stopień

Geologia

I stopień

Gospodarka przestrzenna

I stopień

O

Oceanografia

I stopień

T

Turystyka i rekreacja

I stopień