A

Administracja

I stopień

Animacja kultury

I stopień

Archeologia

I stopień

E

Economics and IT Applications

I stopień

Ekonomia

I stopień

Ekonomia

I stopień

Ekonomiczno-prawny

I stopień

H

Historia

I stopień

N

Nauki o polityce

I stopień

Nauki o rodzinie

I stopień

S

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe

I stopień

Studia nad wojną i wojskowością

I stopień

Studia pisarskie

I stopień

W

Wychowanie fizyczne

I stopień

Z

Zarządzanie

I stopień

Zarządzanie

I stopień

Zdrowie publiczne

I stopień