A

Administracja

Wydział Prawa i Administracji

Animacja kultury

Wydział Humanistyczny

Archeologia

Wydział Humanistyczny

B

Bezpieczeństwo narodowe

Wydział Humanistyczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Humanistyczny

Bezpieczeństwo wodne

Wydział Nauk o Ziemi

Biologia

Wydział Biologii

Biotechnologia

Wydział Biologii

D

Diagnostyka sportowa

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Filologiczny

E

Economics and IT Applications

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Ekonomiczno-prawny

Wydział Prawa i Administracji

G

Genetyka i biologia eksperymentalna

Wydział Biologii

Geografia

Wydział Nauk o Ziemi

Geologia

Wydział Nauk o Ziemi

Global communication

Wydział Filologiczny

Gospodarka nieruchomościami

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Gospodarka przestrzenna

Wydział Nauk o Ziemi

H

Historia

Wydział Humanistyczny

I

Informatyka i ekonometria

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Wydział Teologiczny

K

Kognitywistyka komunikacji

Wydział Humanistyczny

Kulturoznawstwo

Wydział Filologiczny

L

Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

Wydział Filologiczny

Logistyka

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Logistyka – studia inżynierskie

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

M

Management instytucji publicznych i public relations

Wydział Humanistyczny

Matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Media i cywilizaja

Wydział Humanistyczny

Mediacja międzykulturowa

Wydział Humanistyczny

Mikrobiologia

Wydział Biologii

N

Nauki o polityce

Wydział Humanistyczny

Nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny

O

Oceanografia

Wydział Nauk o Ziemi

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Wydział Biologii

Optyka okularowa

Wydział Matematyczno-Fizyczny

P

Pedagogika specjalna

Wydział Humanistyczny

Pedagogika- profil ogólnoakademicki

Wydział Humanistyczny

Pedagogika- profil praktyczny

Wydział Humanistyczny

Praca socjalna

Wydział Humanistyczny

Przedsiębiorczość i inwestycje

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

S

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe

Wydział Humanistyczny

Studia nad wojną i wojskowością

Wydział Humanistyczny

Studia pisarskie

Wydział Filologiczny

T

Turystyka i rekreacja

Wydział Nauk o Ziemi

Turystyka i rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Turystyka i rekreacja, specjalność: menedżer turystyki

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

W

Wychowanie fizyczne

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Z

Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Zarządzanie

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Zdrowie publiczne

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia