• 09 MAJ 19

  Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej.

   

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  W trakcie studiów:
  • nabędziesz umiejętności praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy podstawowej z zakresu biologii, nauk ścisłych i technicznych,
  • poznasz nowoczesne metody biotechnologii (techniki in vitro, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa) i procesów biotechnologicznych,
  • zdobędziesz wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biotechnologicznych,
  • poznasz specjalistyczny język angielski z zakresu biotechnologii,
  • przygotujesz się do wykonywania podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci:
  • zajmują się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w firmach przemysłu biotechnologicznego, biomedycznego, farmaceutycznego oraz gałęziach pokrewnych,
  • pracują w laboratoriach badawczych wykonujących analizy diagnostyczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej,
  • są przedstawicielami firm o charakterze ,,bio”,
  • są zatrudnieni w jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Absolwenci pracują w laboratoriach, firmach biotechnologicznych lub kontynuują karierę naukową w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci uzyskali stopnie doktora w placówkach naukowych w Niemczech i Kanadzie. Ostatni absolwenci zdobyli stypendia doktorskie w Niemczech, Holandii i Norwegii.