• 09 MAJA 19

  To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno -przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych. Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych z uwzględnieniem aspektów etycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
  • budowy i podstaw funkcjonowania organizmów na różnych poziomach,
  • planowania i wykonywania prac laboratoryjnych oraz terenowych,
  • stawiania hipotez badawczych i interpretacji wyników badań.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią kariery jako:
  • laboranci,
  • nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej,
  • pracownicy firm farmaceutycznych i biotechnologicznych,
  • pracownicy naukowi uczelni wyższych,
  • właściciele i pracownicy firm i instytucji realizujących zadania związane z ochroną przyrody.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studenci w trakcie studiów mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej aparatury badawczej Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (CBMiB). Zdobyte doświadczenie terenowe i znajomość gatunków oraz ich wymagań ekologicznych pozwalają naszym absolwentom uczestniczyć w waż­nych, strategicznych dla Polski inwestycjach, takich jak gazoport w Świnoujściu, oraz na realizację karier we własnych firmach, zajmujących się m.in. planowaniem ochrony obszarów Natura 2000 czy też oceną oddziaływania na środowisko inwestycji realizowanych na terenie całego kraju. Podstawy biologii i dalsze kursy pozwoliły dotychczasowym absolwentom na założenie prosperujących firm, zajmujących się m.in. zoopsychologią zwierząt.