• 09 MAJ 19

  To kierunek odpowiedni dla osób aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska wodnego. Naszych absolwentów – specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego, wyposażamy w kompleksową wiedzę stosowaną oraz konkretne umiejętności warsztatowe w czterech obszarach praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosowania skutecznych procedur ratowniczych oraz właściwego doboru i optymalnego wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
  • opracowywania analiz przestrzennych do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń i zarządzania kryzysowego,
  • planowania i organizacji wielorakich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na obszarach wodnych,
  • prowadzenia zajęć w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz wybranych sportów wodnych,
  • zarządzania bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów, podejmowania stosownej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • jednostkach systemu ratownictwa wodnego,
  • instytucjach zajmujących się gospodarką wodną,
  • organizacjach i przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych,
  • szkołach podstawowych i innych jednostkach edukacyjnych (po ukończeniu studiów II poziomu),
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • informatyka
  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • filozofia
  • historia
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  W ramach umowy między US a WOPR województwa zachodniopomorskiego studenci mają możliwość zdobycia ponad 20 kwalifikacji zawodowych, funkcjonujących na rynku jako uprawnienie do wykonywania zawodu, patent, tytuł lub zaświadczenie wewnątrzorganizacyjne. Studenci mają dostęp do innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ratownictwie (dron, poduszkowiec, symulator tonącego samochodu, poligon podwodny, echosondy, centrum symulacji ratowniczej,  sprzęt przeciwpowodziowy, kamery do wideoanalizy). Istotne znaczenie w kształceniu mają też praktyki w grupach interwencyjnych oraz w działaniach profilaktycznych w kraju i za granicą.