• 06 LIS 17

  We współczesnej rzeczywistości, przy rosnącej liczbie zagrożeń dla bezpieczeństwa, nasi absolwenci, kończąc studia, dysponują wiedzą i umiejętnościami przydatnymi dla pracodawcy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Od wielu lat bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego,
  • organizacji i zabezpieczania imprez masowych,
  • zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
  • interpretacji i stosowania prawa obowiązującego w Polsce,
  • postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
  • prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji, dotyczących różnego rodzaju zagrożeń,
  • zasad postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – Policji,
  – Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
  – Straży Granicznej, Służbie Celnej,
  – Straży Pożarnej, służbach ratownictwa, administracji rządowej, samorządowej i w sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • bezpieczeństwo publiczne;
  • bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Dysponujemy najlepszą infrastrukturą w regionie do nauki o bezpieczeństwie. Nowoczesny budynek, w pełni wyposażone sale komputerowe, pomieszczenia do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy itp. Nasza kadra to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w policyjnej czy wojskowej pracy i pełni pasji naukowcy. W trakcie studiów można uzupełniająco zdobywać specjalistyczne certyfikaty zawodowe.