• 09 MAJ 19

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego,
  • zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
  • interpretacji i stosowania prawa obowiązującego w Polsce,
  • postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
  • prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji, dotyczących różnego rodzaju zagrożeń,
  • organizacji i zabezpieczania imprez masowych,
  • prowadzenia działań mających na celu zapobieganie przestępczości i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • Policji,
  • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
  • Straży Granicznej, Służbie Celnej,
  • Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
  • administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • analityk bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • bezpieczeństwo publiczne;
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Dysponujemy najlepszą infrastrukturą w regionie do nauki o bezpieczeństwie. Nowoczesny budynek, w pełni wyposażone sale komputerowe, pomieszczenia do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy itp. Nasza kadra to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w policyjnej czy wojskowej pracy i pełni pasji naukowcy. Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu, w których regularnie od wielu lat pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja.