• 06 LIS 17

  Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Dzięki korzystaniu w toku nauki z Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej nabędziesz umiejętności przeciwdziałania bandyckim napadom, udoskonalisz sprawność fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania się bronią i strzelania.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:

  – żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
  – funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
  – funkcjonariusze Policji, Straży Po­ żarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
  – pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
  – pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
  – pracownicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach reagowania kryzysowego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • bezpieczeństwo państwa demokratycznego;
  • detektywistyka
  • ochrona osób i mienia

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, centrum zarządzania kryzysowego oraz w pracowni kultury fizycznej. Każdy student odbywa praktyki w Policji, Wojsku, centrach zarządzania kryzysowego lub innych instytucjach związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej. Cyklicznie organizowane są spotkania studentów z oficerami służb specjalnych, żoł­nierzami NATO oraz wykładowcami wojskowych uczelni. Dla studentów organizowane są podróże naukowo- -dydaktyczne do baz wojskowych (m.in. lotniska i silosy atomowe), portów wojennych oraz muzeów.