• 09 MAJA 19

  Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także katastrofom technicznym i naturalnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  Dzięki korzystaniu w toku nauki z obiektów dawnego Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania przestępczości, udoskonalisz sprawność fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:

  • żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
  • funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
  • funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
  • pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
  • pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
  • pracują w strukturach administracji publicznej oraz zespołach reagowania kryzysowego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • bezpieczeństwo państwa demokratycznego;
  • detektywistyka
  • ochrona osób i mienia

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, centrum zarządzania kryzysowego oraz w pracowni kultury fizycznej. Każdy student odbywa praktyki w Policji, Wojsku, centrach zarządzania kryzysowego lub innych instytucjach związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej. Cyklicznie organizowane są spotkania studentów z oficerami służb specjalnych, żoł­nierzami NATO oraz wykładowcami wojskowych uczelni. Dla studentów organizowane są podróże naukowo- -dydaktyczne do baz wojskowych (m.in. lotniska i silosy atomowe), portów wojennych oraz muzeów.