Na Uniwersytecie Szczecińskim wymagane jest przeprowadzenie badań lekarskich na wybranych kierunkach.

Skierowanie na badania lekarskie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego jest dostępne po zarejestrowaniu się kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Z wydrukowanym skierowaniem i zaświadczeniem lekarskim należy udać się do lekarza medycyny pracy. Można skorzystać bezpłatnie z jednej z przychodni szkół wyższych w Szczecinie, gdzie przyjmuje lekarz medycyny pacy.