• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest uzyskanie dodatkowej specjalności i nabycie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

  Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audutu wewnętrznego w jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i posiadanie 2-letniej praktyki w rozumieniu artykułu 286 ust. 1 pkt 5 lit. d z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, uprawnia do wykonywania czynności audytorskich.

  Opis kierunku/Program

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych i pracowników sektora finansów publicznych i innych sektorów pragnących wykonywać funkcję audytora wewnętrznego. Studia przygotowują do międzynarodowego egzaminu na audytora wewnętrznego CGAP i CIA, wymaganego ustawą o finansach publicznych.

  W przypadku międzynarodowego egzaminu na audytora  wewnętrznego niezbędną praktykę można potwierdzić pracą w zakresie audytu wewnętrznego oraz m.in. pracą w dziale kontroli wewnętrznej; pracą wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami; kontroli / zapewnienie jakości; może to być również tzw. Audyt prawny. Prócz tego zalicza się rok praktyki jeżeli posiada się kierunkowe wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak: ekonomia, prawo, rachunkowość / księgowość.

  Przy egzaminie  CGAP praktyka powinna byc zaliczona w jednostkach sektora publicznego. Wiecej informacji na temat egzaminów międzynarodowych w zakładce certyfikaty na stronie www.iia.org.pl

  Uczestnicy

  Uczestnikiem studiów może być osoba, która ukończyła studia wyższe, co najmniej licencjackie

  Wykładowcy

  Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy – specjaliści

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

  W wypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możliwość organizacji zjazdów w trybie zdalnym

  Czas trwania
  1 rok, 2 semestry
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów

  Opłaty

  Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  W kolejnym etapie po rejestracji w systemie należy dostarczyć wymagane dokumenty na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64, p.120

  O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów.

  Szczegółowe informacje organizacyjne dot. planu zajęć oraz terminów opłat itp. przesłane zostaną pisemnie na adres do korespondencji.

   

  Terminy

  termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023

   
  Kontakt
  kierownik studiów

  dr Anna Zbaraszewska

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin

  e-mail: anna.zbaraszewska@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak