• 06 LIS 17

  Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia  zjawisk kulturowych w dziejach człowieka od epoki kamienia po czasy nowożytne oraz metody, koncepcje i kierunki badawcze w archeologii. Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji oraz dokumentacji zabytków archeologicznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • prowadzić wykopaliska archeologiczne,
  • zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać,
  • dokonywać eksperymentów archeologicznych, dzięki którym można lepiej zrozumieć życie ludzi prehistorycznych,
  • używać warsztatu archeologa dla poznania swojego otoczenia.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują:
  – na uczelniach wyższych,
  – w prywatnych firmach archeologicznych,
  – w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków,
  – w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją regionu i turystyką,
  – w innych instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Studenci archeologii w każdym roku studiów biorą udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski i w Europie. Intensywny rozwój infrastruktury w Polsce daje archeologom niezwykłą szansę na wszechstronne badania w terenie oraz stwarza potrzebę badań ratunkowych zlecanych archeologom.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  brak