• 09 MAJ 19

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • prowadzić wykopaliska archeologiczne,
  • zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać,
  • dokonywać eksperymentów archeologicznych, dzięki którym można lepiej zrozumieć życie ludzi prehistorycznych,
  • używać warsztatu archeologa dla poznania swojego otoczenia.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują:
  • na uczelniach wyższych,
  • w prywatnych firmach archeologicznych,
  • w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków,
  • w instytucjach samorządowych związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Studenci archeologii podczas każdego roku studiów biorą udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski i w Europie. Intensywny rozwój infrastruktury w Polsce daje archeologom niezwykłą szansę na wszechstronne badania w terenie oraz stwarza potrzebę badań ratunkowych zalecanych archeologom.