Poniżej algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

ALGORYTM 2019-2020