Nazwa kierunku Kognitywistyka komunikacji
Tryb studiów stacjonarne
Profil studiów ogólnoakademicki
Wydział Wydział Humanistyczny
Opis kierunku

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest młodą, dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego lub dokładniej, budowa empirycznie trafnych modeli poszczególnych funkcji mentalnych: rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp. Realizacja takiego zadania wymaga oryginalnej integracji osiągnięć badawczych wielu dziedzin: psychologii, filozofii, logiki, informatyki, językoznawstwa, neurobiologii, antropologii, socjologii czy kulturoznawstwa.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): informatyka, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Przykładowe przedmioty
  • Wprowadzenie do kognitywistyki
  • Modele umysłu
  • Psychologia poznawcza
  • Teorie kompetencji komunikacyjnej
  • Tworzenie stron internetowych
  • Architektura informacji internetowej
Możliwości zatrudnienia
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka komunikacji mają możliwość zatrudenienia w agencjach branży IT, agencjach reklamowych oraz internetowych serwisach informacyjnych jako architekci stron internetowych, project manager, social media manager, webdeveloper oraz copywriter, w firmach jako pracownik odpowiedzialny za komunikację z klientami oraz kreowanie wizerunku firmy, a także jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie ofert oraz tekstów promocyjnych i reklamowych, w organach administracji publicznej i samorządowej oraz placówkach naukowych (uczelnie, jednostki badawcze itp.) jako specjalista od organizacji pracy zespołów projektowych, badawczych oraz eksperckich, w ośrodkach psychoterapeutycznych jako konsultant terapeuty osób cierpiących na upośledzenia poznawcze, jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z komunikacją internetową, przekazywaniem informacji, promocją, reklamą itp.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka komunikacji mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60