KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Kognitywistyka komunikacji
Nazwa kierunku
Kognitywistyka komunikacji
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest młodą, dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego lub dokładniej, budowa empirycznie trafnych modeli poszczególnych funkcji mentalnych: rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp. Realizacja takiego zadania wymaga oryginalnej integracji osiągnięć badawczych wielu dziedzin: psychologii, filozofii, logiki, informatyki, językoznawstwa, neurobiologii, antropologii, socjologii czy kulturoznawstwa.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): informatyka, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Wprowadzenie do kognitywistyki
  • Modele umysłu
  • Psychologia poznawcza
  • Teorie kompetencji komunikacyjnej
  • Tworzenie stron internetowych
  • Architektura informacji internetowej
Możliwości zatrudnienia
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka komunikacji mają możliwość zatrudenienia w agencjach branży IT, agencjach reklamowych oraz internetowych serwisach informacyjnych jako architekci stron internetowych, project manager, social media manager, webdeveloper oraz copywriter, w firmach jako pracownik odpowiedzialny za komunikację z klientami oraz kreowanie wizerunku firmy, a także jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie ofert oraz tekstów promocyjnych i reklamowych, w organach administracji publicznej i samorządowej oraz placówkach naukowych (uczelnie, jednostki badawcze itp.) jako specjalista od organizacji pracy zespołów projektowych, badawczych oraz eksperckich, w ośrodkach psychoterapeutycznych jako konsultant terapeuty osób cierpiących na upośledzenia poznawcze, jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z komunikacją internetową, przekazywaniem informacji, promocją, reklamą itp.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka komunikacji mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60